Cirkev Kristova v dejinách by Doc. Dr. Vojtech Bucko

Cirkev Kristova v dejinách

By Doc. Dr. Vojtech Bucko

  • Release Date: 1944-02-13
  • Genre: Religion & Spirituality
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

„Dejiny katolíckej cirkvi, založenej Ježišom Kristom, aby bola vodkyňou ľudí k Bohu, podávajú bilanciu o jej skoro 2000-ročnom blahodarnom pôsobení nielen na poli náboženskomravnom, ale aj na poli kultúrnom, sociálnom a hospodárskom. Žiadna iná spoločnosť neurobila pre ľudstvo na ktoromkoľvek poli toľko, ako práve katolícka cirkev.
Tieto prehľadné dejiny cirkvi Kristovej podávajú v hlavných rysoch obraz jej pôsobenia. Ukazujú, ako cirkev pri všetkých prenasledovaniach, prekážkach a slabostiach ľudských statočne plnila svoje poslanie a zostala perná odkazu a rozkazu svojho božského zakladateľa.

Keď sa aj niekedy zdalo, že slabosť ľudská a zloba nepriateľov privedie cirkev na okraj záhuby, vždy, chránená Duchom Svätým, vedela povstať zo svojho poníženia k novej sláve, istá v záruke svojho zakladateľa, že »ani brány pekelné ju nepremôžu«. Sotva je výstižnejšie prirovnanie pre život cirkvi ako obraz lodičky na rozbúrenom mori. Divoké vlny dorážajú na ňu so všetkých strán, ale statočnou prácou svojich kormidelníkov pluje istá do pokojného prístavu.

Mám jediné prianie, aby tieto prehľadné dejiny katolíckej cirkvi boli prijaté a čítané s takou láskou, s akou boli písané, a aby ich čitatelia boli upevnení v láske a oddanosti k cirkvi Kristovej, ktorej zverili svoje vedenie do prístavu blaženej večnosti.“ Citované z knihy.

O. A. M. D. G.

keyboard_arrow_up