Model Excelence EFQM by EFQM

Model Excelence EFQM

By EFQM

  • Release Date: 2012-10-20
  • Genre: Management & Leadership
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Přestože se běžně používá řada nástrojů a metod řízení, Model excelence EFQM poskytuje ucelený pohled na organizaci a lze jej použít pro zjištění, jak jsou tyto jednotlivé metody spolu v souladu a jak se navzájem doplňují. Model lze tedy používat spolu s libovolným počtem těchto nástrojů jako zastřešující rámec pro rozvoj trvale udržitelné excelence, a to na základě potřeb a funkce organizace.

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran.

Všechny organizace se snaží být úspěšné. Některé skončí neúspěchem, jiné dosáhnou období úspěchu, ale nakonec pomalu zmizí z povědomí, a několik z nich dosáhne trvale udržitelného úspěchu a získá zasloužený respekt a obdiv.

Nadace EFQM vznikla s cílem uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady těm, kteří usilují o jeho dosažení. to je realizováno pomocí tří integrovaných prvků, které tvoří Model excelence EFQM:

Základní koncepce excelence: základní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro dosahování trvale udržitelné excelence.

Model excelence EFQM: rámec napomáhající organizacím převádět základní koncepce a logiku raDar do praxe. 

Logika raDar: dynamický rámec hodnocení a účinný nástroj managementu, který je oporou organizace při hledání odpovědí na výzvy, jež musí překonávat, hodlá-li naplnit svou touhu dosáhnout trvale udržitelné excelence.

keyboard_arrow_up