Úspěšní vychovávají své děti jinak by Miloslav Hubatka

Úspěšní vychovávají své děti jinak

By Miloslav Hubatka

  • Release Date: 2015-12-28
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Vychovávejme své děti jako elitu, jen tak se elitou mohou stát! Autor knihy Miloslav Hubatka rozebírá hlavní a klíčové zákonitosti a principy, které jsou pro výchovu a vzdělání úspěšného člověka nezbytné, důležité, ba zcela nutné Popisuje výchovu k úspěchu jako cílený, propracovaný a plánovaný proces Jako cílevědomou činnost, jež ke kýženému úspěchu skutečně vede Tvrdí, že bychom měli vychovávat své děti jako elitu a že jen tak se elitou mohou stát! Jsou však modely, které využívá elita, přístupné každému? Ano, jsou! A co více, jsou zdarma, leží nám přímo před nosem, a proto je nevidíme Používáme je, ale ne cíleně, vědomě, plánovitě a samozřejmě ne systematicky Známe je, ale jejich zapojení a využití je často náhodné, spíše intuitivní než promyšlené Naučme se je proto používat systematicky jako cílený, propracovaný a plánovaný proces, jako cílevědomou činnost Titul nás podrobně seznámí se všemi výchovnými zásadami, s pentagramem osobního rozvoje, s kompasem i algoritmem úspěšné výchovy Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálů dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol V současné době se věnuje lektorské, poradenské a publikační činnosti .

keyboard_arrow_up