Nebe I by Dr. Jaerock Lee

Nebe I

By Dr. Jaerock Lee

  • Release Date: 2016-01-29
  • Genre: Christianity
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Alespoň jednou za život si pravděpodobně každý položí otázku: „Kam půjdu, až skončí můj život na tomto světě?“ nebo „Opravdu existují nebe a peklo?“ 
Mnoho lidí zemře ještě předtím, než nalezne na tyto otázky odpovědi. Třebaže lidé věří v život po životě, ne každý nebe získá, protože ne každý dosáhne pravého poznání. Nebe a peklo nejsou dílem fantazie, ale realitou v duchovním světě. 

Na jednu stranu, nebe je tak nádherným místem, že se nedá srovnávat s čímkoliv na tomto světě. Obzvláště nádhera a štěstí v novém Jeruzalémě, kde stojí Boží trůn, se nedají ani dostatečně popsat, protože je toto město vytvořeno z nejlepších materiálů a s použitím nebeských dovedností. 
Na druhou stranu, peklo je plné nekonečné, truchlivé bolesti a věčného trestu; jeho strašlivou realitu podrobně vykresluje kniha Peklo. Nebe a peklo vešly ve známost skrze Ježíše a apoštoly a i dnes je podrobně odhaluje Boží lid, který upřímně věří v Boha. 
Nebe je místem, kde se Boží děti těší z věčného života a jsou zde pro ně připraveny nepředstavitelné, překrásné a úžasné věci. Podrobně to poznáte pouze, když vám to Bůh dovolí a ukáže. 

Po sedm let jsem se ustavičně modlil a postil, abych se o tomto nebi dozvěděl více a začal jsem od Boha dostávat odpovědi. Nyní mi Bůh zjevuje více tajemství duchovního světa do větší hloubky. 
Protože nebe není viditelné, je velmi obtížné jej popsat jazykem a pomocí poznatků tohoto světa. Může také dojít k nedorozuměním. To je důvod, proč apoštol Pavel nesměl podrobně mluvit o ráji a třetím nebi, které viděl ve vidění. 
Bůh mě rovněž naučil mnohým tajemstvím nebe a mnoho měsíců jsem kázal o šťastném životě a různých místech a odměnách v nebi podle míry víry. Nicméně, nemohl jsem kázat o všem, co jsem se dopodrobna dozvěděl.
Důvod, proč mě Bůh nechává odhalit tajemství duchovního světa skrze tuto knihu, je spasit co možná nejvíce duší a zavést je k nebi, které je jasné a překrásné jako křišťál. 

Vzdávám Bohu všechny své díky a slávu za to, že mi umožnil vydat knihu Nebe I : Jasné a Překrásné jako Křišťál, popis místa, které je jasné a překrásné jako křišťál a naplněné Boží slávou. Doufám, že si uvědomíte velikou Boží lásku, která vám zjevuje tajemství nebe a vede všechny lidi na cestu spasení, takže nebe můžete získat také vy. Rovněž doufám, že poběžíte směrem k cíli věčného života, k novému Jeruzalému.

keyboard_arrow_up