LOGOS 09/2017 by Kresťanské spoločenstvo

LOGOS 09/2017

By Kresťanské spoločenstvo

  • Release Date: 2017-09-28
  • Genre: Christianity
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

„Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tm 2,22)

Týmito slovami povzbudzuje apoštol Pavol svojho učeníka Timoteja. Sú to slová, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi aktuálne pre každého veriaceho. V súčasnom dynamicky pulzujúcom svete si cirkev nemôže dovoliť byť statickou, strnulou alebo stagnujúcou skupinou ľudí. Pavol Timoteja, aj nás spolu s ním, burcuje, aby sme utekali a ponáhľali sa. Utekať máme pred hriechom, máme vynaložiť úsilie na to, aby sme unikli mladíckym žiadostiam, ktoré v dnešnej dobe nie sú problémom iba mladých ľudí, ale rovnako trápia snáď všetky generácie.

keyboard_arrow_up