Martin Kukučín-Výber z tvorby by Martin Kukučín

Martin Kukučín-Výber z tvorby

By Martin Kukučín

  • Release Date: 2011-01-20
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

V tejto kolekcii prózy Martina Kukučína z edície "Povinne čítame" sa stretnete s najčastejšie publikovanými dielami autora: Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie.

Martin Kukučín, popredný reprezentant prózy slovenského literárneho realizmu a jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ako predstaviteľ realizmu už od prvých prác smeroval k novému stupňu vo vývine slovenskej realistickej prózy. Aktívne pracoval v mnohých organizáciách, bol členom Čes. akadémie vied a umení. Jeho literárna tvorba presiahla rámec národnej literatúry a bola preložená do viacerých jazykov. Niektoré diela boli zdramatizované a sfilmované. 

keyboard_arrow_up