Radiologická fyzika. Příklady a otázky by František Podzimek

Radiologická fyzika. Příklady a otázky

By František Podzimek

  • Release Date: 2012-11-09
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

  Radiologická fyzika – příklady a otázky 
je určena především vysokoškolským studentům bakalářského studijního oboru Radiologický asistent. Cílem učebního textu je seznámit studenty se základními matematickými postupy nutnými pro řešení konkrétních praktických úloh z oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany. Své uplatnění najde i u studentů medicínských oborů při studiu biofyziky ionizujícího záření nebo jiných vysokých škol se zaměřením na fyziku ionizujícího záření a jeho aplikací.
Postupně se proberou úlohy ze stavby hmoty, při určování základních vlastností radioaktivní přeměny – výpočet aktivity, poločasu přeměny, přírodní radioaktivity atd. Při řešení praktických příkladů si student prohloubí znalosti obecných charakteristik interakce ionizujícího záření s látkou (zejména záření alfa, beta, gama), průchod svazků záření látkou, výpočet stínění, polotloušťky apod. Student tak získá praktické znalosti při výpočtech základních dozimetrických veličin – aktivity, expozice, kermy, dávky, dávkového ekvivalentu, efektivní dávky a dalších veličin.
   
  Učební text je rozdělen na osm tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku radiologické fyziky. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole.  Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zářením a může sloužit i k dílčí přípravě na tuto zkoušku, která je pro určitý okruh pracovníků požadována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

keyboard_arrow_up