Porovnávacia reklama z pohľadu práva by Radomír Jakab

Porovnávacia reklama z pohľadu práva

By Radomír Jakab

  • Release Date: 2012-12-04
  • Genre: Law
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Porovnávacia reklama je povoleným nástrojom propagácie produktov na území Slovenskej republiky už od roku 2001. No využívanie tohto nástroja nie je ešte stále dostačujúce. Stále je medzi súťažiteľmi evidentný strach z možných následkov, ktoré by ich postihli v prípade nesplnenia všetkých striktne stanovených zákonných požiadaviek. Na základe preskúmania právnej úpravy regulujúcej komparatívnu reklamu je možné konštatovať, že tento strach je opodstatnený. 

keyboard_arrow_up