Radiologická fyzika. Příklady a otázky by František Podzimek

Radiologická fyzika. Příklady a otázky

By František Podzimek

  • Release Date: 2013-09-27
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

  Radiologická fyzika – příklady a otázky -  2. redukované vydání je určeno především vysokoškolským studentům bakalářského studijního oboru Radiologický asistent. Cílem učebního textu je seznámit studenty se základními matematickými postupy nutnými pro řešení konkrétních praktických úloh z oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany. 

Po úvodní kapitole zaměřené na fyzikální jednotky a jejich veličiny je text rozdělen na osm tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku radiologické fyziky. 

• Stavba hmoty
• Radioaktivita
• Zdroje ionizujícího záření
• Interakce ionizujícího záření s látkou
• Dozimetrie ionizujícího záření
• Vztahy mezi dozimetrickými veličinami
• Ochrana před ionizujícím zářením, dávkové limity
• Ionizující záření v praxi

V úvodu každé kapitoly jsou vždy čtyři příklady vzorově vyřešeny. Pak následuje 21 neřešených příkladů. Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. 
Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí požadovaných např. pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zářením a může sloužit i k dílčí přípravě na tuto zkoušku.

keyboard_arrow_up