Radiologická fyzika - Fyzika ionizujícího záření by František Podzimek

Radiologická fyzika - Fyzika ionizujícího záření

By František Podzimek

  • Release Date: 2013-09-27
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření seznamuje čtenáře se základy fyziky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanizmů interakcí s živou i neživou hmotou, s možností jeho detekce až po jeho aplikace a využití, výskyt v životním prostředí, ochranou před jeho účinky i možnostmi jeho zneužití. Zahrnuje oblast radiologie se zaměřením na fyziku ionizující záření.  

Cílem publikace je přístupnou, encyklopedicky pojatou formou, s minimem složitých matematických vzorců a maximem názorných obrázků a schémat poskytnout ucelený pohled na problematiku ionizujícího záření, od jeho původu, možností jeho použití i zneužití až po radiační rizika, včetně popisu ionizujícího záření v legislativě národních a mezinárodních institucích.

Text je rozdělen na jedenáct tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku fyziky ionizujícího záření. Po úvodní kapitole, která čtenáře seznamuje se vznikem hmoty a elementárních částic, následuje deset kapitol, které postupně procházejí hlavní problematiku fyziky ionizujícího záření. Jednotlivé kapitoly pak jsou: Stavba atomů; Radioaktivní přeměna; Vlastnosti ionizujícího záření; Zdroje ionizujícího záření; Interakce ionizujícího záření s hmotou; Dozimetrie ionizujícího záření; Principy detekce ionizujícího záření; Metrologie ionizujícího záření; Biologické účinky ionizujícího záření; Ochrana před ionizujícím zářením.
V poslední kapitole je soubor 55 kontrolních úloh k jednotlivým tématům, které slouží k přípravě na závěrečné zkoušky.

Problematice neionizujícího záření se publikace nevěnuje.

keyboard_arrow_up