Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie by Stanislav Komárek

Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

By Stanislav Komárek

  • Release Date: 2008-01-01
  • Genre: Nature
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kniha je souborným vydáním autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, s přihlédnutím k dějinám biologických disciplín vůbec. Vzhledem k tomu, že tyto práce a eseje vznikaly v období skoro dvaceti let (1995–2007), rozhodl se autor uchovat jim určitou míru „autonomie“ v tom smyslu, že se nepokoušel spojit dva nejdůležitější z nich, Malé dějiny biologie a Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století, ale ponechal je oddělené jako samostatné celky.

keyboard_arrow_up