Komorník v podezření by Pelham Grenville Wodehouse

Komorník v podezření

By Pelham Grenville Wodehouse

  • Release Date: 2013-01-01
  • Genre: Humour
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

\"Neposkvrněná pověst, zaoblená postava a prořídlý vlas jsou nejvzácnější statky komorníka,s nímž se čtenář často setkává v díle P . G. Wodehouse. Díky těmto vlastnostem seHorace A ppleby stával komorníkem bez obtíží, byť jen příležitostně, neboť jeho hlavnímpovoláním bylo vedení lupičské bandy. K upodivu bez obtíží získal i místo v srdci sekretářkyprezidenta soukromé banky na malém městě, kterou mylně považoval za zlatýdůl. Leckoho to překvapilo, že by se komorník mohl pokusit o vyloupení banky. Do jehosnažení zasáhlo několik překážek, zejména nečekaná konkurence dvou odhodlaných žen,americký pistolník a ovšem i místní policejní náčelník a s ním jeho švagr, ctižádostivýmladý seržant Scotland Yardu na dovolené. Situace se nebezpečně vyhrotila, ale konec bylšťastný jako vždy, pokud ovšem vaše sympatie nejsou na straně ctižádostivého seržanta.\"

keyboard_arrow_up