Funkce buněk a lidského těla by Josef Fontana, Patrik Maďa, Peter Ivák, Martina Šajdíková, Petra Lavríková, Lucie Nováková, Martin Pavelka & Jan Trnka

Funkce buněk a lidského těla

By Josef Fontana, Patrik Maďa, Peter Ivák, Martina Šajdíková, Petra Lavríková, Lucie Nováková, Martin Pavelka & Jan Trnka

  • Release Date: 2014-01-21
  • Genre: Medical
Score: 5
5
From 5 Ratings
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Biochemie, fyziologie a histologie člověka, které jsou vyučovány na všech lékařských, zdravotnických a většině přírodovědných fakult, jsou obory zcela nezbytné pro pochopení navazující látky. Vzhledem k jejich širokému průniku jsme chtěli vytvořit multimediální skripta, jež by hranice mezi nimi stírala tak, aby neutrpěla přehlednost a celistvost textu. Vhodné pasáže probírané látky byly rozšířeny klinickými korelacemi, aby posluchače lékařských fakult – budoucí lékaře – co nejlépe připravily na budoucí klinickou práci. Funkční obory dnes plní nezastupitelnou roli. Převaha farmakoterapie nad invazivními zákroky značně akcentuje jejich význam. Dnes a denně se lékaři ve svých ordinacích setkávají s pacienty, kteří trpí zejména kardiovaskulárními, metabolickými, neurologickými a onkologickými chorobami. Ty se projevují poruchou funkcí, jejichž popis nabízí právě fyziologie a lékařská biochemie. Bez detailní znalosti těchto oborů nemůže být lékař schopen odhadnout další průběh choroby a zvláště pak navrhnout nemocnému správnou a efektivní terapii.

keyboard_arrow_up