Nový občanský zákoník by Petr Novotný, Petra Budíková, Jitka Ivičičová, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová & Monika Štýsový

Nový občanský zákoník

By Petr Novotný, Petra Budíková, Jitka Ivičičová, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová & Monika Štýsový

  • Release Date: 2014-02-21
  • Genre: Law
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývá celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě. Pochopte obecnou problematiku právních jednání. Objasníme vám základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem. Vysvětlíme, jak jsou nově chráněna práva slabší strany, jakým způsobem může být závazek splněn nebo zajištěn. Věnujeme se převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy i změnám v obsahu závazků. Věnujeme se i jednotlivým smluvním typům, především koupi, nájmu a pachtu, úvěru, zájezdu, dílu a pojištění.

keyboard_arrow_up